بایگانی روزانه: ۴ میزان ۱۳۹۸

0

پنجشنبه ۴میزان۱۳۹۸ مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که برای ششم میزان، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه آماده‌گی‌ها گرفته…