بایگانی روزانه: ۳ سرطان ۱۳۹۸

اخبار داخلی
0

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و نامزد ریاست جمهوری ۱۳۹۸ افغانستان، در جریان کنفرانس مصالحه افغانستان به میزبانی پاکستان…