بایگانی روزانه: ۲۲ جوزا ۱۳۹۸

اخبار داخلی
0

زمان بحث‌های تشریفاتی گذشته و همکاری‌ها باید جنبه عملی به خود گیرند، این چیزی است که حکومت افغانستان از پاکستان…