بایگانی روزانه: ۱ جوزا ۱۳۹۸

اخبار داخلی
0

صدها نیروی ضدشورش در شهر کابل مستقر شده‌اند.  نامزدان ریاست‌جمهوری امروز با راه‌ اندازی تظاهراتی خواهان کناره‌گیری رئیس ‌جمهور از…