بایگانی روزانه: ۲۵ ثور ۱۳۹۸

اخبار داخلی
0

شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته است که این وزارت ممکن است شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک را در افغانستان…