بایگانی روزانه: ۵ قوس ۱۳۹۷

اخبار داخلی
0

در یک زلزلۀ نیرومند در بخش‌های غربی ایران، نزدیک به ۵۰۰ تن زخم برداشته‌اند. رسانه‌های ایران، گزارش داده‌اند که بیشتر…