بایگانی روزانه: ۱۲ سنبله ۱۳۹۷

اخبار ولایات
0

شام دیروز یک انفجار در ساحه شیرپور شهر کابل بوقوع پیوسته است. پولیس می‏گوید که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی…