بایگانی روزانه: ۷ دلو ۱۳۹۶

اخبار داخلی
0

حوالی ساعت ۱۲:۴۵ چاشت امروز شنبه، در ساحۀ شهرنو کابل انفجار رخ داده است. وزارت امور داخلۀ افغانستان با تائید…