پیام جنرال محمد رفیع معاون دکتر نجیب الله به اعضای حزب وطن

1

ستر جنرال محمد رفیع، معاون داکتر نجیب‌الله رییس جمهور پیشین افغانستان و عضو شورای رهبری حزب وطن گفته است که برای احیای جایگاه حزب وطن و بسیج همفکران به صحنۀ سیاسی کشور بر می‌گردد. جنرال رفیع که سال‌ها به بیرون از کشور مهاجر بود، گفته که  “گوشه‌گیری موقت و ناخواسته” را کنار می‌گذارد و برای تحقق آرمان‌های رییس جمهور پیشین افغانستان همت می‌گمارد.  آقای رفیع از چهره‌های برجستۀ حزب وطن به شمار می‌رود. او در سمت‌های بلند دولتی از جمله معاونیت ریاست جمهوری و وزارت دفاع ملی کار کرده است. معاون داکتر نجیب‌الله در اعلامیه‌یی از گروه‌های پراگندۀ بقایای حزب دموکراتیک خلق خواسته که دست به دست هم داده و زیر چتر حزب وطن جمع شوند. ظاهراً تلاش او، انسجام دوبارۀ حزب وطن است.

در این اعلامیه آمده است: “وضعیت بحرانی افغانستان، ناشی از مداخلات کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان، به قیمت خون افغان‌ها و ویرانی کشورم، مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنارگذاشتن گوشه‌گیری موقت و ناخواسته مبارزات متشکل سیاسی، از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان نزدیک شهید دوکتور نجیب‌الله ریییس جمهور سابق و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمان‌های صلح خواهانۀ آن شهید بزرگ‌وار، به خاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی فعالانه مبارزه نمایم.”

ستر جنرال رفیع در این اعلامیه همچنان نوشته است: با اغتنام از فرصت به تمام اعضای حزب وطن و سایر پیروان آرمان‌های شهید دوکتور نجیب‌الله مراجعه و با صمیمیت و تواضع از آنان می‌طلبم که به افتراق و تعدد ساختاری‌شان خاتمه داده، با پشتیبانی از کشوشش‌های آغاز شده جهت وحدت سیاسی- تشکیلاتی و تدویر مجموع عمومی فوق‌العادۀ حزب وطن، در یک حزب واحد دور هم جمع شوند. در این اعلامیه گفته شده که با وحدت و مبارزه در کنار همدیگر است که می‌توانیم نقش خویش را در جنبش ترقی‌خواهانه و به خاطر نجات کشور از هیولای جنگ به درستی ایفا نموده و به مسوولیت و رسالت خویش پاسخ شایسته بگوییم.

اشتراک:

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com