ترور یک بزرگ قومی در هرات

2

یکشنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۳ 
 این حادثه شام گذشته در منطقه مهاجرنشین مسلخ هرات در حالی صورت گرفت که افراد مسلح موتور سایکل سوار "گلبدین" یکتن از بزرگان قومی را که از بی جاشدگان داخلی بود, به ضرب مرمی تفنگ به قتل رساندند.
محمد رفیق شیرزی, سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات گفت: جسد شخص مقتول در حالی به شفاخانه انتقال داده شد که آثار ۳ مرمی تفنگ بر نواحی بدنش مشاهده می شد. وی افزود: اقارب این شخص مدعی بودند که گلبدین یکتن از نمایندگان بی جاشدگان داخلی در کمپ مسلخ هرات بوده که هدف حمله تروریستی قرار گرفته است.در همین حال پولیس هرات می گوید: تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
تا به حال فرد و یا گروهی مسوولیت قتل این بزرگ قومی را به عهده نگرفته است

 

اشتراک:

۲ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید