انجام پروژه ای نیمه تمام در ولایت نیمروز توسط واحد های عملیاتی ریاست جمهوری

0

حفر کانال ها و شفاخانه نیمه تمام ولایت نیمروز به واحد های عملیاتی ریاست جمهوری واگذار خواهد گردید.

این صحبت ها را والی ولایت نیمروز روز سه شنبه (۷عقرب)در جلسئه اداری که در سالن جلسات ولایت با اشتراک روئسای دوایر ملکی دایر گردیده بود ابراز نمود.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز، ضمن معرفی عبدالصمد”فراهی” رییس جدیدالتقرر ریاست ترانسپورت، در ارتباط به سفر شان به مرکز طی یک دیدار ویژه با رییس جمهور کشور معلومات همه جانبه در مورد طرح انکشافی جهت جلب سرمایه گذاری، کنفرانس های مختلف(علمی، تحقیقی، صلح آمیز و زراعت) ایجاد بندر خشکه، انتقال مرکز شهر زرنج به دیگر مکانی،ایجاد پارک صنعتی، مشکلات معارف، زراعت و بند کمال خان ارائه نموده ونیز با استقبال و جلب توجه رییس جمهور کشور قرار گرفت.

والی نیمروز در اخیر افزود: ولایت نیمروز در آینده به مرکز تجاری، اقتصادی و زراعتی مبدل خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com