افتتاح سیستم جدید الکترونیکی مدیریت بورسیه های تحصیلی

0

به هدف تامین شفافیت، سرعت، دقت و کسب اعتماد مردم به روند توزیع عادل انه بورسیه ها، ایجاد سهولت های لازم در پروسه ثبت نام داوطلبان و اخذ اسناد تحصیلی علاقمندان بورسیه ها از طریق انترنت سیستمی جدید در وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده است.

در مراسمی که روز چهارشنبه (۱عقرب) به این هدف دایر گردید، پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ایجاد این سیستم را یک گام مثبت در عرصه تامین عدالت در توزیع بورسیه های تحصیلی خوانده و از شفافیت کامل در این پروسه اطمینان داد.

معین امور محصلان، ضمن شرح فعالیت ها و دستاورد های اخیر وزارت تحصیلات عالی در راستای برآورده شدن نیازمندی های تحصیلی جوانان گفت: “اولویت بندی رشته های مورد نیاز، سیستم الکترونیک امتحان بورسیه ها و ایجاد سهولت های لازم برای مراجعین، از وظایف اساسی این سیستم می باشد.”

دکتور بری صدیقی ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این سیستم تمام واجدان شرایط بورسیه های تحصیلی کشور بدون مراجعه به وزارت بتوانند شامل پروسه ثبت نام بورسیه ها شوند.

سید عالم رحمتی رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه های وزارت تحصیلات عالی نیز گفت، که ایجاد این سیستم نه تنها باعث تامین شفافیت و سرعت در پروسه بورسیه ها می گردد؛ بلکه تمام مراحل بورسیه به صورت انلاین بوده و ثبت نام کنندگان قادر می باشند تا از مراحل مختلف پروسه پیشرفت کار بورسیه شان نظارت نموده و معلومات حاصل نمایند.

موصوف اضافه کرد که در همکاری با وزارت امور خارجه و ریاست عمومی امنیت ملی کشور، میکانیزمی را ایجاد می نمایند که جز از نشانی وزارت تحصیلات عالی، هیچ مرجع دیگری نتواند بورسیه های تحصیلی را توزیع کند.

قابل ذکر است که سیستم الکترونیکی مدیریت بورسیه های تحصیلی شامل تمام موارد از جمله ثبت نام ابتدایی داوطلبان تا مرحله اعلام نتایج آنان، ثبت و ذخیره سازی سندهای دواطلبان، عدم توانایی ثبت نام همزمان یک شخص در دو بورسیه و سایر سهولت ها می باشد.
قابل ذکر است که متقاضیان بورسیه های تحصیلی میتوانند از طریق آدرس sms.mohe.gov.af به سیستم متذکره وارد شده و ثبت نام نمایند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com