افزایش رضایتمندی از زندان‌های زنان

0

وزارت امور زنان از وضعیت زندان‌های زنانۀ افغانستان ابراز رضایت نموده است.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان دس از بازدید از آخرین مورد از زندان‌های مردانه و زنانۀ کندهار گفت: “در بخش زنان من تغییرات مثبت زیادی را دیدم، رویه و روش کارمندان زندان با زندانیان فوق‌العاده خوب شده، در قسمت خوراک شان و اعاشه شان تغییرات مثبت آمده بود. همان غذایی که کارمندان مصرف می‌کردند به زنان زندانی نیز داده می‌شود”.

به گفتۀ خانم وردک، بر اساس فرمان “فوق‌العاده” رییس جمهور، در یک شبانه‌روز ۱۳۵ افغانی برای کارمندان زندان داده می‌شود و به همین اندازه به زنان زندانی نیز پرداخت می‌گردد.

همچنان خانم وردک افزود که سهولت‌ها به ویژه کودکستان برای کودکان زنان زندانی نیز در نظر گرفته شده که در کندهار تنها مشکل نبود معلم برای کودکستان است که آن نیز به زودی حل خواهد شد.

بهبود در طی مراحل و تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف از دیگر مواردی است که معین وزارت امور زنان به آن اشاره کرد.

جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت داخله گفت که در حال حاضر ۳۴هزار زندانی در محابس سراسر این کشور به سر می‌برند که از این میان ۱۲۰۰ تن این زندانیان زنان استند.

به گفتۀ جنرال کوهستانی در مورد نبود جای کافی برای زندانیان ، روند بازسازی و اعمار زندان‌ها نیز جریان دارد که تا اکنون محابس تخار، جوزجان و پنجشیر تکمیل شده و به زودی به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد.

رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها افزود که در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ کار زندان‌های مزارشریف، پروان و غزنی در پلان گرفته شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com