کمیسیون های انتخاباتی : بایومتریک خط سرخ برای این نهادهای میباشد.

0

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون رسیدگی به شکابات انتخاباتی میگویند که بایومتریک خط سرخ برای این نهادهای انتخاباتی میباشد.

کمیسیون های انتخاباتی این سخنان را در حالی ابراز داشته که تعداد از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر از بی نظمی ها، سؤاستفاده از امکانات دولتی، تقلب و ریخته شدن آرای خیالی بدون بایومتریک ابراز نگرانی کرده اند.

اما مسؤلین هردو کمیسیون دوشنبه ١۵ میزان (٧ اکتوبر) در کابل با خبرنگاران صحبت میکردند، گفتند که آرای بایومتریک نشده مورد پذیرش آنها نمیباشد.

به گفتۀ مسؤلین هردو کمیسیون انتخاباتی، تمام دستگاه های احتیاطی بایومتریک از سراسر کشور بدون اینکه استفاده شوند، دو باره به مرکز انتقال داده شده اند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com