تعدیل قانون آزمایش بکارت

0

دوشنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۸

کمیتۀ قوانین افغانستان فقرۀ دوم ماده ۶۴۰ قانون جزایی را تعدیل کرده که بر اساس آن، تنها محکمۀ باصلاحیت می‌تواند جواز آزمایش پرده بکارت را صادر کند.

پیش از این، در فقرۀ دوم این ماده آمده بود که: “امر اجرای معینات عدلی طبی پردۀ بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر محکوم می‌گردد”.

براساس اعلامیۀ کمیتۀ قوانین افغانستان، اکنون این فقره چنین تعدیل شده است: “در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذی‌صلاح ممکن است”.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعدیل این فقره را به کمیتۀ قوانین درخواست داده بود؛ چون به باور این نهاد آزمایش پرده بکارت عمل غیرانسانی، تحقیرآمیز و آزاردهنده برای زنان است.

آزمایش بکارت، در بعضی موارد، بخش از تحقیقات جنایی در افغانستان پنداشته شده و زنان و دختران به تثبیت بکارت مجبور بوده اند.

پیش از این لوی سارنوالی افغانستان گفته است که آزمایش بکارت در برخی قضایا، اساس حکم نیست.

مقام‌های وزارت صحت عامۀ افغانستان گفته اند که آزمایش بکارت اساس علمی و طبی ندارد و این وزارت آزمایش بکارت را بدون رضایت فرد، ممنوع قرار داده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com