برگزاری آزمون اکمال تخصص از سوی وزارت صحت عامه

0

دوشنبه۱۵ میزان ۱۳۹۸

بیش از چهار هزار تن آزمون شمولیت در برنامۀ اکمال تخصص را سپری نمودند.

روز یکشنبه۱۴میزان وزارت صحت‌عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، آزمون شمولیت در برنامه اکمال تخصص را در همکاری با اداره ملی امتحانات تحت رهبری داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری این وزارت در دانشگاه کابل اخذ نمود.

در این آزمون چهار هزار وسه صد وپنجاه تن ثبت نام کرده بودند، که از این میان چهار هزار و یک صد وشصت سه تن بر اساس اسناد ارایۀ شده واجد شرایط شناخته شد و برای بایومیتریک به اداره ملی امتحانات معرفی گردیدند.

دراین میان سه هزار و چهل و دو تن آنان ذکور و یک هزارو یکصد و بیست و یک تن آنان از طبقه اناث می‌باشد.

آزمون شمولیت در برنامۀ اکمال تخصص، در سه بخش عمدۀ پرنسیپ داخله، پرنسیپ جراحی و ستوماتولوژی اخذ می‌گردد که این سه بخش شامل بیست و یک رشته مختلف تخصصی می‌باشد.

همچنان آزمون رقابتی برای شمولیت در پروگرام اکمال تخصص، به مدت یک روز برگزار گردید، که اشتراک کنندگان آن از تمام ولایات کشور بودند.

مسولان وزارت صحت عامه میگویند بعد از سپری شدن آزمون رقابتی برنامه شمولیت در پروگرام اکمال تخصص، در سیزده ولایت کشور به شمول مرکز، چهارصد و دوازده تن از اشتراک کنندگان در بست‌های موجود معرفی خواهند شد.

همچنان سیستم نمره دهی این آزمون به شکل کمپیوتری بوده و در مدت سه الی پنج روز نتایج و تعین بست‌های آن از صفحات رسمی وزارت صحت‌عامه به اعلان گذاشته خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com