معرفی مکتب نمونه سال ۱۳۹۸ معارف ولایت نیمروز

0

چهارشنبه ۳ میزان ۱۳۹۸

امروز چهارشنبه طی جلسه ای که به همین منظور، با حضورداشت والی ولایت، معاون مقام ولایت، روئسای دوایر ملکی، منسوبین معارف و مسئولین مکاتب شهر زرنج در تالار جلسات اداری ولایت تدویر یافته بود، لیسه نسوان استقلال شهر زرنج مکتب نمونه سال ۱۳۹۸ انتخاب و معرفی گردید.

در اجندای این مراسم پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز، در مورد اهمیت تعلیم و تربیه و جایگاه آن در پیشرفت جامعه صحبت نموده و خرسندی خویش را در مورد انتخاب لیسه نسوان استقلال میان صد باب مکتب نمونه ابراز نمود.

این در حالیست که، به اساس هدایت رئیس جمهور کشور ۱۰۰ باب مکاتب در سراسر کشور به حیث نمونه انتخاب گردید بوند که از آن جمله مکتب لیسه نسوان استقلال ولایت نیمروز، مطابق به معیارهای تعین شده بحیث مکتب نمونه شناخته شده است.

در اخیر، تحسین نامه ای که بدین منظور از طرف اداره امور ریاست جمهوری ا.ا مواصلت ورزیده بود به محترمه لطیفه “انوری” آمره لیسه نسوان استقلال سپرده شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com