عبدالله:پس از این فرمان‌های رئیس‌جمهورغنی غیرقانونی است

0

دوشنبه۲۵سنبله۱۳۹۸

آقای عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» و ریاست اجراییه کشور که روز یک‌شنبه، ۲۴سنبله در میان هوادارانش در ولسوالی ده سبز کابل سخن می‌زد، افزود که رییس‌جمهور غنی از تمام امکانات و فرمان های حکومتی در پیکارهای انتخاباتی‌اش کار می‌گیرد.

عبدالله افزود که رییس جمهور از مرکز توحید، جایی‌که برای هماهنگی نیروهای دولتی برای پیکار در برابر هراس‌افگنان ایجاد شده‌است، به والیان و ولسوالان در کشور برای پیکارهای انتخاباتی‌اش دستور می‌دهد و به قراردادی‌ها پیام داده است که اگر در مبارزات انتخاباتی دسته «دولت ساز» سهم مالی نگیرند قراردادی های آن ها را فسخ می‌کند.

عبدالله عبدالله، در بخش دیگر از سخنانش، ادعا کرد که دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی، برای برنده شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم پول توزیع می‌کند:دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز، برای جلب حمایت مردم در ولایات کشور به هر وکیل پنجاه هزار دالر می‌دهد.

عبدالله هشدار داد که پس از این، اجازه عملی‌شدن فرمان‌های به گفتۀ او غیرقانونی و مرتبط با پیکارهای انتخاباتی را به اشرف غنی نخواهد داد.

همچنان هشدار می‌دهد که رئیس‌جمهورغنی، پس از این صلاحیت ممنوع الدوخل و ممنوع الخروج هیچ شهروند کشور را ندارد.

آقای عبدالله، میگوید: “رییس صاحب جمهور از همین جا اعلام میکنیم که اگر از این به بعد خودت کسی را ممنوع الخروج و ممنوع الدخول اعلام کردی، مردم را به مقاومت مدنی دعوت میکنیم. باز آن وقت مسئولیت به عهده خودت است. اگر خودت صاحبان بخش خصوصی را تهدید کردی، در همین شب و روز ادامه دارد و یک تعدادی از مجبورت تن دادند به همین گپ.”

پیش از این، عبدالله عبدالله، حکم رییس‌جمهور غنی دربارۀ بررسی‌ اتهام‌های گزینش سلیقه‌یی در وزارت خارجه را به تعلیق در آورده است.

هفتۀ پیش، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله با همه‌گانی کردن در حدود پنجاه مورد سند دربارۀ استفاده از امکانات دولتی از سوی اشرف غنی در پیکارهای انتخاباتی از او خواست که دیگر از این امکانات کار نگیرد.

اما ارگ ریاست جمهوری، از آدرس دسته انتخاباتی «دولت ساز» هر گونه سوء استفاده از منابع دولتی در کارزارهای انتخاباتی را رد می کند.

در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری درپیوند به گفته‌های داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری آمده است:

با تاسف، داکترعبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، در یک همایش انتخاباتی برخی اتهام‌هایی را به نشانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مطرح کرده است که ریاست جمهوری با رد گفته‌های آقای عبدالله، مراتب زیر را بیان می‌دارد:

اول: آقای اشرف غنی، درحالی‌که نامزد ریاست جمهوری است، رئیس جمهور برحال افغانستان نیزمی‌باشد و بربنیاد قوانین نافذ‌ۀ کشور، به ویژه ماده‌ی ۶٠ قانون اساسی، صلاحیت‌های خویش را در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی اعمال می کند.

دوم: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با رد اتهام‌های مطرح شده از جانب داکتر عبدالله عبدالله و سایر نامزدهای ریاست جمهوری، متیقن است که تمامی اجراات حکومتی، در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ انجام شده است.

سوم:رئیس جمهورغنی، همان‌گونه که خود متعهد به عدم مداخله در امور انتخابات و عدم استفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی است، از سایر نامزدهای ریاست جمهوری می‌خواهد تا به قانون اساسی کشور احترام قایل شوند و مانع تطبیق قانون و احکام حکومتی نگردند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com