غنی خواستار بررسی قضیه اهانت به سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف

0

سه شنبه ۱۹سنبله۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دیدار کرد.

در این دیدار، عبدالحکیم منیب جریان حملۀ فزیکی و اهانت علیه خودش از سوی ملا تره خیل و برادران وی را در روز جمعه گذشته در مسجد ارگ ریاست جمهوری به رئیس جمهور کشور بازگو کرد و رسماً طی درخواستی خواهان پیگیری این حادثه گردید.

درخواست موصوف بنابر هدایت رئیس جمهور، از سوی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری رسماً به ادارۀ لوی څارنوالی طی یک مکتوب ارجاع گردید و تاکید شد که این اداره به صراحت مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی اجراات خویش را در این زمینه عملی سازد.

همچنان در این مکتوب از وزارت امور داخله تقاضا شده است که در مدت یک هفته ضمن رسیدگی به ادعاهای مولوی عبدالحکیم منیب، حوزۀ مربوطه پولیس را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و در صورت اثبات ادعاهای متذکره، در تغییر و جابجایی کادری و مسلکی در حوزه یادشده اقدام نماید.

وزارت حج و اوقاف با نشر خبرنامه‌یی گفته است که روز در جمعه ۱۵سنبله هنگام نماز ملا تره ‌خیل با برادرانش عبدالحکیم منیب وزیر حج را توهین، تحقیر و مورد برخورد فزیکی قرار داده است.

وزارت حج این برخورد را در نتیجه درخواست های غیر قانونی ملا تره خیل خوانده و از رییس‌جمهور غنی خواهان بررسی این مسئله شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com