اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به نتیجه ارزیابی رشته های طبی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی کشور

0

سه‌شنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۸

به تآسی از هدایت ماده ۵ مصوبه شماره ۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ کابینه ج.ا.ا ارزیابی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی طبی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت و متعاقباً گزارش ارزیابی نهاد های متذکره در جلسه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ کابینه ج.ا.ا مورد بحث قرار گرفته و فیصله ذیل اتخاذ گردید

جواز فعالیت رشته های طبی ۶ موسسه تحصیلات عالی طبی خصوصی که درکتگوری بسیار ضعیف قرار دارند ملغی قرار داده شده است؛ بناً فعالیت رشته های طبی این نهاد های تحصیلات عالی مشروعیت قانونی نداشته و نزد وزارت تحصیلات عالی اعتبار رسمی ندارند.

همچنان از جمله ۲۰ نهاد تحصیلات عالی خصوصی که رشته های طبی شان در کتگوری ضعیف قرار دارد رشته های طبی ۸ نهاد تحصیلی بعد از اصلاح نقاط ضعف شان مطابق به معیار های وضع شده مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و نتیجه ارزیابی شان به منظور بحث به ریاست محترم انسجام امور کابینه ریاست دفتر مقام ج.ا.ا ارسال شده است که بعد از تصمیم فیصله کابینه در مورد اخذ امتحان کانکور سمستر خزانی رشته های طبی در سال تحصیلی ۱۳۹۸ در این نهاد ها تصمیم اتخاذ خواهد شد.

هکذا رشته های طبی ۱۲ نهاد تحصیلات عالی طبی خصوصی که در کتگوری ضعیف شامل اند تا کنون ارزیابی مجدد نشده و حق جذب محصل را در رشته های طبی در سمستر های بهاری و خزانی سال تحصیلی ۱۳۹۸ و الی ارزیابی مجدد شان ندارند.

بناً از تمام فارغان صنوف دوازدهم مکاتب کشور که علاقمند فراگیری تحصیلات عالی در رشته های طبی موسسات تحصیلات عالی خصوصی می باشند، خواهشمندیم با در نظر داشت موارد فوق الذکر که مبتنی بر فیصله کابینه ج.ا.ا به آن اشاره شد، با ملاحظه جدول ذیل این نهاد ها، در رشته های طبی موسسات تحصیلات عالی که حق جذب را ندارند از ثبت نام خود داری نمایند، در غیر آن مسوولیت بعدی بدوش خود شان خواهد بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com