تدویر نخستین جلسئه ماهوار کمیته تخنیکی و حمایت از حقوق اطفال در ولایت نیمروز

0

۱۲ سنبله ۱۳۹۸

روز دوشنبه ۱۱سنبله اولین جلسئه ماهوار کمیته تخنیکی و حمایت از حقوق اطفال تحت رهبری معاون و سرپرست مقام ولایت نیمروز با اشتراک مسئولین دوایر ذیربط در دفتر آن مقام دایر گردید.

در این جلسه محمد نبی “براهوئی” معاون و سرپرست مقام ولایت نیمروز،ضمن سخنان همه جانبه شان در ارتباط به حقوق اطفال گفت: جنگ های چندین دهه داخلی و سیاست های نیرنگ کشورهای غربی و منطقه باعث افزایش چالش های فراوان گردیده که است.

موصوف اطفال را قشر مهم جامعه عنوان نمود مشروط بر اینکه با تعلیم و تعلم خوب والدین و اساتید مهیا گردند.

از سوی هم اظهار داشت: اطفال که مرتکب جرم و جرائم جنائی واقع میگردند از عدم بی توجوهی والدین است و در این راستا از عموم والدین خواستار تربیه اولاد سالم جهت خدمت رسانی به جامعه گردید.

وی در اخیر گفت که با همکاری مسئولین نهادهای مربوطه در زمینه فراهم سازی فرصت مناسب و جلوگیری از حقوق اطفال تلاش خواهیم نمود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com