آغاز روند توزیع جواز رانندگی هوشمند

0

۱۰سنبله ۱۳۹۸

روز شنبه ۹سنبله توزیع روند امتحانی جواز رانندگی با ثبت نمودن مشخصات انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان و محمد فهیم هاشمی سرپرست و نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور معینان و مسوولین ریاست ترافیک کابل و اداره آسان خدمت، در سیستم و دادن جواز رانندگی هوشمند آغاز و افتتاح گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تدویر گردیده بود، وزیر ترانسپورت توزیع امتحانی این روند را یک اقدام نیک برای شفاف شدن پروسه ها عنوان نموده گفت، الکترونیکی سازی جواز رانندگی از فساد جلوگیری می نماید، شفافیت و سهولت های بیشتر را برای شهروندان مهیا می سازد.

وی افزود، توزیع کارت جواز رانندگی هوشمند بخشی از اصلاحات وزارت ترانسپورت است که با وجود مشکلات موجود سهم خود را در این عرصه ادا کرده و این روند را به خوبی با همکاری ادارات حکومتی آغاز نمود و با یک تقسیم اوقات منظم و مشخص به پیش خواهد رفت.

محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آغاز توزیع جواز رانندگی را یک اقدام تاریخی عنوان نموده گفت، این روند بعد از تذکره های الکترونیکی دومین برنامه در زمینه حکومت داری الکترونیکی به شمار میرود.

جواز رانندگی هوشمند از طرف اداره آسان خدمت با همکاری وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل و با در نظرداشت استندرد جهانی (ISO) ایجاد گردیده است.

گفتنی است که مسوولیت چاپ جواز رانندگی هوشمند را چاپ خانه مرکزی کابل به دوش دارد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com