معرفی رئیس جدیدالتقرر ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز

0

۳۰اسد۱۳۹۸

حسب لزوم دید لوی څارنوالی و منظوری عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به اساس حکم مکتوب۱۲۸۶ مورخ ۵اسد۱۳۹۸و مکتوب معرفی نمبر ۲۶۴۶ مورخ ۱۴سرطان۱۳۹۸لوی څارنوالی، فیصل “شیرزاد” منحیث رئیس جدیدالتقرر ریاست څارنوالی استیناف ولایت نیمروز، روز سه شنبه ۲۹اسد توسط پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز سمونوال الله داد فدایی قوماندان امنیه نیمروز و روئسای دوایر ملکی و نظامی حضور داشتند رسما به کار مندان آن اداره معرفی گردید.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز، ضمن عرض تبریکی، استخدام قشر جوان را در ادارات جهت خدمت گذاری به جامعه خوشبین عنوان نمود و افزود: امید میرود اینکه، این روند موثر جریان یابد.

وی رئیس جدید را مخاطب قرار داد اینکه، با تمام وجود و تلاش های همه جانبه با جدیت وظیفه خویش را پیشبرده واز هرنوع تخلفات و فساد جلوگیری بعمل آورد و نیز از جانب همکاری اداره ولایتی اطمینان بخشید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com