بازدید والی نیمروز از نهر لشکری

0

۱۷اسد۱۳۹۸

روز چهارشنبه ۱۶ اسد والی ولایت نیمروز در حالیکه معاون مقام ولایت ایشان را همراهی میکردند از آب جاری شده نهر لشکری دیدن بعمل آورد.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز جاری شدن آب در کانال نهرلشکری را به مردم وزارعین ولایت نیمروز تبریک عرض نمود.

در این بازدید والی افزود: خداراشاکریم که مجددا آب درکانال نهرلشکری جاری گردید و آنرا نوید خوشایند برای جامعه نیمروزی عنوان نمود.

دوکتور سید ولی سلطان همچنان علاوه نمود:بر اساس تلاش های اداره ولایتی وتماس های مکرر با مقامات حکومت محلی ولایت هلمند توانستیم حقابه ولایت نیمروز را دوباره بگیریم و در این راستا اظهار امیدواری نمود تا زارعین ولایت نیمروز از آب موجوده استفاده اعظمی را برده بتوانند.

موصوف همچنان گفت: اداره ولایتی تلاش دارد تا زمینه سهولت اجتماعی را برای ساکنین شهر زرنج فراهم نماید و از تلاش های مکرر در این راستا ابراز اطمینان بخشید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com