نظارت والی ولایت نیمروز از بندکمال خان

0

۱۵اسد۱۳۹۸

روزدوشنبه ۱۴ اسد والی ولایت در حالیکه معاونین مقام ولایت و شورای ولایتی، رئیس امنیت ملی، آمر امنیت و شمار دیگر از روئسا دوایر ملکی و مسئولین ارگانهای امنیتی ایشان را همراهی میکردند به ادامه دیدارهایش بار دیگر از بندکمال خان دیدار بعمل آورد و به استقبال جشن صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور بخش کنترول دیم را با قطع نوار رسما افتتاح نمود.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز در این مراسم گفت که دیدارهای تداوم ما از بند کمال خان بنابر هدایت رئیس جمهور کشور انجام میابد و نیز این نظارت ها دوام خواهد یافت.

والی بند مذکور را پروژه ای ملی و حیاتی نام برد و آنرا در رشد زراعت و اقتصاد جامعه مهم عنوان نمود.

موصوف افزود: تمام مسئولین و مردم در قبال حفاظت از این پروژه عظیم مسئول هستند و نیز مسئولین ارگانهای امنیتی را دستورات جدی در راستای تامین امنیت بندمذکور دستور فرمود.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز از سوی هم گفت: اتحاد و همدلی ما را به اهداف مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد رساند و در این زمینه همه را به تشویق دعوت نمود.

در اجندای این مراسم سونیل “کمار” مسئول عمومی مراقبت از پروژه بند کمال خان، از چگونگی و پیشرفت کار ها همه جانبه معلومات ارائه نموده در ضمن از همکاری والی ولایت و نظارت مداوم شان اظهار سپاس نمود.

والی ولایت، از همکاری اداره ولایتی در تمام بخش ها بخصوص انتقال وسایل و امکانات ابراز اطمینان بخشید.

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com