امضا تفاهم نامه خواهر شهری بین ولایت نیمروز و لغمان

0

در خبر نامه ریاست شاروالی شهر زرنج ولایت نیمروز آمده است که طوریکه شهروندان محترم شهر زرنج مطلع است قبلآ قرار بود بین شاروالی شهر زرنج و شاروالی بامیان تفاهم نامه خواهر شهری به امضا برسد.

خبر نامه افزود:اما بنابر نظریه و درخواست شهروندان معزز این ولایت موضوع خواهرشهری بین ولایت نیمروز و بامیان لغو گردید.

اینک قرار است اینبار تفاهم نامه خواهر شهری بین ولایت نیمروز و لغمان با حضور داشت مقامات دولتی مرکز و هر دو ولا به امضا برسد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com