تدویر جلسئه کمیته مصئونیت خبرنگاران

0

یوم دوشنبه مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۸جلسئه کمیته مصئونیت خبرنگاران تحت رهبری معاون مقام ولایت با اشتراک مسئولین رسانه های صوتی و تصویری دایرگردید.

در این دیدار حاجی نبی براهوئی معاون مقام ولایت گفت: رسانه قشر مهم جامعه شمرده میشوند که واقعات و فعالیت ها را به مرور زمان انعکاس میدهند.خبرها باید به اساس واقعیت ها بدون در نظر داشت روابط پخش گردد.

ایشان همچنان، مصئونیت اصحاب رسانه ها را، الزامی عنوان نموده و نیز آنها را جهت توفیقات مزید در وظایف شان تشویق نمود.

همچنان خبرنگاران نیز بعضی مشکلات شان را از قبیل عدم همکاری روئسای ادارات ملکی و نظامی بحضور معاون مقام ولایت ارائه نمودند.

در اخیرمعاون مقام ولایت، از جانب خویش در چوکات قانون از هرنوع همکاری ابراز اطمینان بخشید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com