برگزاری دومین دور ورکشاپ آموزشی برای داوران فدراسیون باسکتبال

0

فدراسیون ملی باسکتبال کشور امروز سیمینار آموزشی را به خاطرارتقای سطح دانش داوران در کابل برگزارکرد.

این کارگاه آموزشی که مدت ۳ روز ادامه مییابد بیشتر از ۵۰ داور مرد و زن از ولایت های هرات، قندهار، هلمند ، فراه، غور، بلخ ، غزنی، بامیان ، ننگرهار، پکتیا ، فاریاب و کابل شرکت دارند. سیمینار متذکره از سوی آقای (هیروس) یکی مدرسین فدراسیون بین المللی باسکتبال تدریس و مدیریت می گردد.

گفته می شود این برنامه آموزشی که به هدف بلند بردن سطح دانش مسلکی وتخنیکی داوران فدراسیون باسکتبال برگزار شده در ختم آن و پس از سپری نمودن آزمون برای شاملین گواهینامه داوری بین المللی نیز داده می شود. نخستین دور این ورکشاپ یک سال قبل برگزار شده بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com