بازدید والی ولایت نیمروز از سربند نهر لشکری

0

روز سه شنبه ۱۱سرطان۱۳۹۸ پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز در حالی که شماری از روئسای ملکی و نظامی، مسئولین سکتور های خصوصی نیز مقام ولایت را همراهی می نمودند از سربند نهر لشکری نظارت بعمل آورد و اجراات صورت گرفته را رضایت بخش اظهار نموده اما تحکیمات صورت گرفته را بنیادی ندانست.

والی نیمروز در این بازدید دفعتا رییس آبیاری را هدایات جدی دستور فرمود تا هرچه عاجلتر طی در خواستی از وزارت مربوطه جهت تحکیم کاری ساحه متذکره بودیجه مناسب را خواستار گردد تا از سکتگی کار جلوگیری بعمل آید.

همچنان والی از ریاست آبیاری، سکتورهای خصوصی ، مردم محل و دیگر ادارات مربوطه ضمن همکاری ابراز تشکری نموده و تکمیل نمودن کار سربند را از عوامل عمده وظیفوی خویش عنوان نمود.

این در حالیست که از اثر افزایش آب قسمتی از سربند نهر لشکری شکسته گردیده بود و کار ساخت سربند از روز دوشنبه با تمام تلاش های مسئولین دوایر مربوطه و سکتور های خصوصی جریان دارد.

قابل ذکر است که کار اعمار اساسی ساحه متضرر در اثنای کاهش اب تکمیل خواهد گردید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com