برگزاری سمپوزیم ملی مجادله علیه سرطان

0

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر روز یکشنبه ۹سرطان در سمپوزیم ملی مجادله علیه سرطان که در قصر مرمرین صدارت برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که بانوی اول و شماری از وزرای کابینه نیز حضور داشتند، رئیس جمهور گفت: زمانی که کلمۀ سرطان را می شنویم، امید خود را از دست می دهیم، پس باید این سد را بشکنیم و این را بدانیم که سرطان وجود دارد، زندگی ما را تهدید می کند و بخاطر معالجۀ آن باید اقدامات اساسی نمائیم.

رئیس جمهور غنی، اقدامات مشترک در خصوص مبارزه با بیماری سرطان را نیاز اساسی دانست و گفت که سه سال قبل ارقام بیماری سرطان مشخص نبود، اما امروز از برکت تلاش های دفتر بانوی اول، شورای عالی طبی افغانستان و نهاد مبارزه با سرطان در این بخش از نگاه آگاهی عامه کارهای خوبی صورت گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات افغانستان در عرصه صحی گفت: مشکل این است که ما شفاخانه می سازیم، اما در زمینۀ تشکیل، ماشین آلات، پرسونل صحی و نرس ها اقدامات نمی کنیم.

غنی با بیان اینکه در بخش طب وقایوی اقدمات خوبی صورت گرفته است، گفت که مبارزه با سرطان هزینه می خواهد، ضرورت است تا بین مراکز تشخیص و تداوی تفکیک صورت گیرد و نظر به نوع بیماری سرطان، اقدام شود.

موصوف تصریح کرد که وزارت مالیه مرکز تشخیص سرطان را در بودجه امسال بگنجاند و بررسی واضح را در زمینۀ تهیه ماشین های ایکسری و سایر ماشین آلات طبی روی دست گیرد.

رئیس جمهور، ارتباط نهادهای مبارزه با سرطان در افغانستان را با شبکه های جهانی مبارزه با سرطان به ویژه بخش تشخیص این بیماری، یک نیاز مبرم و اساسی خواند و افزود که نیاز است تا تمام شفاخانه ها و کلنیک ها با هم وصل باشند، جلو توریزم صحی گرفته شود و اقدامات واضح در این خصوص اتخاذ گردد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com