تعزیرات شدید طالبان بالای مکاتب دخترانه در ولایت هلمند

0

از ۱۳ والسوالی هلمند در ۱۸ سال گذشته هیچ دانش‌آموزان دختر از صنوف داوزدهم فارغ نگردیده اند.

اعضای شورای ولایتی هلمند، با ابراز این موضوع، می‌گویند، در حالی ‌که از این ولایت دانش‌آموز دختر فارغ ندارند بلکه در بسیاری از ولسوالی‌های این ولایت مکتب‌های دخترانه وجود ندارد، آنان از ریاست معارف این ولایت شاکی اند و خواهان توجه ریاست معارف آن ولایت در این مورد استند.

با این حال، داوودشاه صفاری، رئیس معارف این ولایت می‌گوید، مشکلات امنیتی، نبود آموزگاران زن، مخالفت طالبان با آموزش دختران و نبود آگاهی عامه در میان باشنده‌گان این ولایت از عوامل حضور کم‌رنگ دانش‌آموزان دختر در این ولایت است .

از سویی هم، آقای صفاری، می‌گوید مشکلات زیادی در بخش معارف در این ولایت وجود دارد، وی می‌پذیرد که تاحال هیچ فارغ صنف داوزدهم از دانش‌آموزان دختر ندارند .

در سال گذشته تعلیمی ۳۳۰۰۰ دانش‌آموز در این ولایت جذب روند آموزشی مکاتب شدند که شماری زیاد آنان دانش‌آموزان دختر استند، و جذب دانش‌آموزان در این ولایت نظر به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com