عودت  ۲۰۳ هزار مهاجر افغان در سال  ۲۰۱۹

0

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کرد که هفتاد درصد مهاجرین افغان در پاکستان، در همان کشور تولد شده اند.

آقای بلخی پس از ختم نشست چهارجانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اسلام آباد، در یک مصاحبه گفت در صورت برگشت این مهاجرین به کشورشان، دولت افغانستان مکلف است که برای آنان زمینه تحصیل، اشتغال و حمایت‌های حقوقی را فراهم کند.

بربنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تا اکنون ۲۰۳ هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشته اند.

رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت گفت که بیشترین رقم بازگشت کنندگان از ایران بوده است. آقای باهر افزود که در حدود شش ماه گذشته، ۱۸۲ هزار مهاجر افغان از ایران عودت کرده اند که از میان آنان، یک هزار نفر به گونه داوطلبانه و ۱۸۱ هزار نفر به گونه اجباری به افغانستان باز گردانده شده اند.

بربنیاد آمار وزارت مهاجرین، حدود چهارهزار نفر نیز از پاکستان عودت کرده اند.

آقای باهر، در مورد دلیل افزایش رقم اخراج مهاجرین افغان از ایران وضاحت نداد؛ اما گفت که دلیل کاهش عودت مهاجرین از پاکستان، ثبت حدود ۸۶۰ هزار افغان بدون مدرک در آن کشور است.

بربنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر دونیم میلیون افغان در پاکستان، دو میلیون و چهارصد هزار افغان در ایران، ۴۸۰ هزار افغان در کشورهای عربی و یک میلیون افغان در کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیایی زندگی می‌کنند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com