تقرری نو برای سلام رحیمی و محمد عمر داوودزی

0

یک منبع معتبر در حکومت افغانستان می‌گوید که احتمالاً سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین می‌شود.

پس از نشر خبر گماشتن احتمالی سلام رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح، شماری از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که ایجاد تشکیلات مشابه در کنار شورای عالی صلح روند صلح را صدمه خواهد زد.

آنان به این باور اند که رئیس جمهور غنی با تعیین سلام رحیمی رئیس دفترش به این سمت می‌خواهد که پروسه صلح را حکومتی بسازد.

حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان روز شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۸ گفت که تعیینات اخیر به ویژه گماشتن آقای رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح ممکن برخی چالش‌ها را به همراه شود.

او گفت: اگر آقای رحیمی به‌خاطر این‌که از افراد باوری رئیس جمهور است و به نیت خوب تعیین شده باشد کدام مشکل را ایجاد نمی‌کند اما اگر به علت بی‌باوری‌ها به سمت دیگر صرف به نام معرفی می‌شود، مشکل آفرین خواهد بود و درین صورت فکر می‌کنم که آقای غنی ۷۵ درصد تیم‌اش را از دست داده‌است.

یک منبع معتبر حکومتی که نخواست به علت حساسیت موضوع از وی نام گرفته شود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور غنی احتمالاً به حیث وزیردولت در امور صلح تعیین می‌شود.

اما این منبع مشخص نساخت که آقای رحیمی در کنار این که به پست جدید گماشته می‌شود به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور نیز به کارش ادامه خواهد داد یا نه؟

اما پیش از این در رسانه‌های اجتماعی از کنار رفتن سلام رحیمی از سمت ریاست دفتر رئیس جمهور غنی آوازه‌های به نشر رسیده‌است.

در عین حال یک منبع در شورای عالی صلح نیز تائید کرده که محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا به‌حیث مسئول کمپاین انتخاباتی محمد اشرف غنی تعیین شده‌است.

اما وحید مژده از کارشناسان سیاسی که تحولات صلح را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید که ایجاد وزارت دولت در امور صلح جز تورم تشکیلاتی چیزی دیگری نخواهد بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com