سرمایه گذاری تجاران افغان در ترکیه و ازبیکستان

0

مسوولان در اتاق تجارت می‌گویند، از یک سال به این‌سو صدها سرمایه گذار، سرمایه‌های شان‌را از افغانستان به کشورهای ترکیه و ازبیکستان انتقال داده‌اند.

 آنان می‌گویند حکومت سرمایه گذاران را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است و خواهان حل این معضل به زودی از سوی حکومت اند.

در همین حال، مسوولان در اتاق تجارت به این باوراند که تنش‌های سیاسی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را به مشکلات زیادی رو به رو کرده است.

آنان می گویند شمار زیادی از سرمایه گذاران خانواده‌ها و سرمایه‌های شان را به کشورهای ازبیکستان و ترکیه انتقال داده اند.

نظام الدین تاج زاده، معاون اتاق تجارت می‌گوید:”ترکیه آسیای میانه، فعلا ازبیکستان کمپاین وسیع را به انداخته، و تجاران زیادی در آنجا سرمایه گذاری کرده اند، و شماری زیادی از سرمایه گذاران روانه آن‌جا اند.”

از سویی هم، وزارت صنعت و تجارت هم می‌پذیرد که شمار از سرمایه گذاران به خارج از کشور رفته اند، اما آمار دقیق آنان مشخص نیست.

ظهیرالدین شیزاد، معین این وزارت می‌گوید که حکومت هم به اندازه ی کافی سرمایه را جذب کرده است.

آقای شیرزاد بیان می‌دارد: “یک تعداد شاید از افغانستان سرمایه گذاری شان را بیرون کرده باشند، مگر ما صنعت زیادی را هم در مقابل در کشور جذب کرده ایم.”

به باور آگاهان حکومت تاحال نتوانسته است که امنیت جان و مال سرمایه گذاران را تامین کند. افزون بر این باج‌گیری و مشکلات در قوانین سرمایه گذاری بخش دیگر از چالش‌های فرا راه بازرگانان دانسته می‌شود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com