معرفی رحمانی به‌حیث ریاست ‌ولسی‌جرگه

0

نتیجه کار کمیته ۲۷ نفری شورای ملی روز چهارشنبه اول جوزای ۱۳۹۸ در مورد حل معضل انتخاب رییس مجلس نمانیدگان اعلان شد.

 این کمیته پس از بررسی‌های انتخابات هئیت اداری مجلس، میررحمان رحمانی، را به حیث رییس مجلس دوره هفدم مجلس نمایندگان مطابق به ماده هفتاد و یکم اصول وظایف داخلی مجلس، قانونی خوانده و پیروزی وی را طبق اصول وظایف داخلی عنوان کردند.

اعضای این کمیته می‌گویند بررسی‌های نتیجه شمارش آرا می‌رساند که یک رای باطل نبوده و آرای آقای رحمانی، ۱۲۴ رای بوده است.

براساس تصمیم این کمیته، بنا بر ماده هفتادویکم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، هر نامزدی که ۵۰+۱ را کسب نماید نامزد برنده انتخابات برگزارشده خواهد بود که میررحمان رحمانی طی رقابتی با کمال ناصر اصولی، توانسته آرای اکثریت اعضای مجلس (۵۰+۱) را به‌دست آورند.

این در حالی است که پس از آن که انتخابات هئیت اداری مجلس نماینده‌گان برای گزینش رییس این مجلس تنش‌زا شد، درنخست یک کمیته ۱۵ نفری نتوانست برای حل این معضل به یک تصمیم برسد، اما کمیته ۲۷ نفری پس از بررسی‌های دو روزه از چگونه‌گی روند انتخابات هئیت اداری فیصله کرد که آقای رحمانی برنده سمت ریاست مجلس است.

پیش از این کمال ناصر اصولی آرای ریخته‌شده به نفع رحمانی را قبول نداشت و مدعی بود که رییس مجلس پنجاه به علاوه یک را به‌دست نیاورده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com