اشرف غنی به طالبان عشر شرعی می دهد

0

بیش از سی کیلومتر دورتر از کابل، روستای بزرگی به‌نام سُرخاب در ولسوالی محمد آغۀ ولایت لوگر واقع شده‌است که خانوادۀ رییس جمهور کنونی افغانستان (محمد اشرف غنی) سال‌ها در آن بود و باش داشته‌اند.

در بخشی از روستای بزرگ سُرخاب، روستای کوچکی به نام علی‌‍شاه است که خانۀ پدر بزرگ اشرف غنی در همین روستای کوچک است. این همان خانه‌یی است که شب و روزهایی از کودکی و نوجوانی محمد اشرف غنی، رییس جمهور کنونی افغانستان، در آن‌جا سپری شده‌است.

تا بیش از یک سال پیش هم، این بخش‌ها در دست طالبان بودند؛ اما اکنون نیروهای دولتی بر این بخش‌ها، تسلط کامل یافته‌اند.

ما که با شماری از این نیروها به سُرخاب رفته‌ایم، در روستای علی‌شاه و در خانۀ پدر بزرگ اشرف غنی، مردی را می‌یابیم که برای بیش از بیست سال، سرپرستی بخشی از جایدادهای خانوادۀ رییس جمهور را در این بخش به دوش داشته است. او که می‌خواهد هویتش را پنهان نگه داریم، می‌گوید که در این مدت و حتا در هنگام حضور طالبان در این روستا، همواره با نزدیکان اشرف غنی، به ویژه با دو پسر کاکای وی به تماس بوده است.

چنان‌که به گفتۀ این مرد، گاهی او ناچار بوده است با این نزدیکان رییس‌جمهور تماس بگیرد و از آنان بخواهد پولی را برایش آماده کنند که وی هم‌چون عُشر و زکات جایدادهای خانوادۀ رییس جمهور، به طالبان می‌پرداخت.

این مرد به ما گفت: «عُشر گرفته‌اند، حاصل زمین‌ها را گرفته‌اند، رییس جمهور هم خبر دارد، ناظرش هم خبر دارد، همین امسال هم گرفتند.»

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com