اعلامیه مطبوعاتی در مورد کنفرانس دوحه

0

ارگ، کابل۲۹ حمل ۱۳۹۸: دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صلح باعزت متعهد است و در راستای رسیدن به صلح به شمولیت صدای تمام اقشار مردم و نمایندگی آنان در این روند، تعهد دارد. برای اشتراک در کنفرانس قطر یک لیست از اشتراک کنندگان در مشورت تفصیلی با تمام جریانات سیاسی و اجتماعی، از سوی کمیته گزینش غیر حکومتی ترتیب گردید و در اثر علاقمندی برای اشتراک، شمار اشتراک کنندگان بیشتر شد، اما سطح اشتراک کنندگان وسعت یافت.

نشستی که دیروز به منظور معرفی هیات افغانستان در ارگ انجام شد، نمایانگر آن است که حکومت و بزرگان سیاسی برای صلح متعهد اند و به یک صدا هیات اعزامی خویش را به دوحه، سفیران صلح خواندند و برای موفقیت آنان در این گام ابتدایی اما مهم، دعا کردند.

پس از آنکه تمام آمادگی های رفتن هیات تکمیل گردید، با تعجب باید گفت که شب گذشته یک لیست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن مراعات نشده و به معنای بی احترامی به اراده ملی مردم افغانستان بود، مواصلت کرد که این عملکرد مورد قبول مردم افغانستان نیست.

امروز یک تعداد بزرگان سیاسی در نشست مشترک با رئیس‌جمهور غنی تصمیم گرفتند و ابراز داشتند که این عمل حکومت قطر که هیات را خودش تعیین کند، قابل قبول نیست و آنان فیصله کردند تا از حکومت قطر خواسته شود که در کنفرانس متذکره هیات گماشته شده از سوی افغانستان، اشتراک می کند.

از اینکه حکومت قطر نتوانست این تقاضای برحق ما را عملی کند، کنفرانس دوحه را لغو کرد.

حکومت و مردم افغانستان به صلح باعزت متعهد بوده و در آینده نیز مانند گذشته برای به دست آوردن این خواست برحق مردم، تلاش‌های خویش را بیشتر گسترده و تسریع خواهد بخشید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com