امیدوار‌ی مقامات کشور به نشست دوحه

0

عبدرب الرسول سیاف یکی ازچهره‌های جهادی کشور امیدوار است تا نشست دوحه به صلح در کشور بینجامد. آقای سیاف درنشست با رهبران حکومت وسیاستگران در ارگ می‌گوید که باید صلحی در کشور برقرار شود که باعث قطع جنگ و حفظ عزت، آبرو ، ارزش های ملی ونیز حاکمیت کشور گردد.

او ازطالبان می‌خواهد که با نیت اصلاح به این نشست بیایند تا زمینه به پایان جنگ درکشور فراهم گردد. درهمین حال حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین ازشرکت کننده‌گان نشست دوحه می‌خواهد که راه صلح را درکشور پیدا کند. محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح صلح جنگ را درکشور راه حل نمی داند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به این باور است که اکثریت مطلق مردم افغانستان هرچند صلح می خواهند اما هرگز خواهان بازگشت به گذشته تلخ نیستند.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com