کاهش شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌گاه‌های کشور

0

دفتر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که پیشرفت امیدوار کننده‌ای در کاهش شکنجه و بدرفتاری‌ها در برابر افراد بازداشت شده در پیوند به منازعات مسلحانه، در بازداشت‌گاه‌های کشور به وجود آمده است.

در گزارش تازه‌ای که از سوی دفتر سازمان ملل متحد (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به نشر رسیده، آمده است که نزدیک به یک سوم بازداشت شده‌گان در پیوند به منازعات مسلحانه که با آن‌ها مصاحبه صورت گرفته است، گزارش‌های معتبر در مورد شکنجه شدن و بدرفتاری ارائه نموده‌اند، اما میزان شکنجه و بدرفتاری در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش یافته است.

در این گزارش که همزمان با اولین سال‌روز پیوستن افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه به نشر رسیده، آمده است که کاهش امیدوار کننده‌ای در شمار قضایای شکنجه که از سال ۲۰۱۶ به ثبت رسیده‌اند، به وجود آمده است.

بر بنیاد این گزارش میزان بد رفتاری‌ها و شکنجه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از ۳۹ درصد، به ۳۲ درصد پائین آمده است.

ریچارد بنیت، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «پیام ما این است که وضعیت در مسیر درست به پیش می‌رود و بهتر می‌شود، اما راه درازی در پیش است. ما می‌خواهیم که شکنجه و بدرفتاری به صفر برسد.»

رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد هرچند از کاهش بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدهگان خشنود است، اما تاکید می‌ورزد که آمار کنونی هنوز هم بسیار بلند است. در این گزارش فرهنگ کنونی اعتراف گیری از بازداشت شده‌گان، علت اصلی شکنجه و بدرفتاری دانسته شده است.

ریچارد بنیت، رییس حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «نزدیک به تمام بازداشت شده‌گان گفته‌اند که هنگامی که اعتراف کردیم شکنجه متوقف شد، این که آیا اعتراف واقعی بوده است یانه، اما شکنجه متوقف شده است.»

یوناما می‌گوید که یافته‌های آنان نشان می‌دهند که حکومت افغانستان ازبهر از بین بردن شکنجه در بازداشت‌گاه‌ها اقداماتی را روی دست گرفته و این اقدامات نتایجی نیز در پی داشته‌اند.

یوناما با ۶۱۸ تن بازداشت شده که از تاریخ ۱ جنوری ۲۰۱۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ در ۷۷ بازداشت‌گاه در ۲۸ولایت کشور در بازداشت به سر می‌برده‌اند، مصاحبه کرده است و نتایج این مصاحبه نشان می‌دهد که میزان شکنجه در برابر افراد بازداشت شده در پیوند به منازعات مسلحانه کاهش یافته است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com