بازدید والی از انستیتوت علوم صحی فراه

0

محمد شعیب ثابت والی فراه از انستیتوت علوم صحی بازدید به عمل آورد.

روز چهار شنبه ۲۸ حمل سال روان محمد شعیب ثابت والی فراه با حضور داشت رئیس صحت عامه ، داکتران و روسای ادارات ملکی از انستیتوت علوم صحی بازدید به عمل آورده و نیز در صنوف درسی اشتراک نمودند.

در این بازدید محمد شعیب ثابت والی فراه افزود که درس بخوانید تا مصدر خدمت شوید و بتوانید به مردم غریب و بی بضاعت این مرز و بوم یک خدمات صحی خوب ارائه نمائید و همچنان در راستا حل کردن مشکلات محصلین حکومت محلی از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com