آغاز کارهای انتخاباتی حکومت غنی برای جلب آرا

0

بر اساس حکم رییس جمهور غنی، همه نهادهای دولتی باید گزارش های کارکرد سال گذشته و برنامه های کاری سال آینده را همگانی کنند. بر اساس حکم رییس جمهور غنی، همه نهادهای دولتی باید گزارش های کارکرد سال گذشته و برنامه های کاری سال آینده را همگانی کنند.

مصطفى مستور، وزیر اقتصاد افغانستان در جریان ارایه گزارش هاى کارى این أداره میگوید که بر اساس برنامه هاى سال روان، قرار است تایم هاى کارى ادارات دولتى به دو تا سه تایم و یا شفت کارى افزایش پیدا کند.

مستور، علاوه نمود که براى استفاده اعظمى از ٢۴ ساعت، شفت هاى دوم و سوم کار در أدارت حکومتى ایجاد خواهند شد.و بر اساس این، سکتور خصوصى هم میتواند دو تا سه نوبت کار را آغاز کنند تا هم زمینه بیشتر کاریابى ایجاد و هم استفاده اعظمى از زمان صورت گیرد.

رحیم الله زمیر کارشناس مسائل سیاسی این گونه اقدامات را در راستای جلب آرا انتخاباتی و سوء استفاده از قدرت و امکانات حکومتی توسط تیم اشرف غنی می داند مصوف افزود : اشرف غنی از سال قبل تلاش های گسترده ای برای تبلیغات در غالب کارهای نمایشی مانند سفر به ولایت های مختلف و اعمار پروژهای انکشافی و عام المنفعه را آغاز نموده است.

در همین حال، مسوولان اداره ملى تدارکات سال گذشته را مملو از دستآورد دانسته و به گفته مسوولان این اداره از شروع کاری این اداره ۶٩٨ قرار داد به ارزش ٧١۵٣ میلیارد افغانى منظور شده است.

زاهد همدرد معین وزارت مالیه میگوید: ما یک بسته قوى ۶،٨ میلیارد دالرى براى جذب سرمایه گذارى ترتیب دادیم که جزیات این بسته تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد شد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com