برگزاری جشنوارۀ گل ارغوان در پروان

0

مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم می‌گوید، فرصت‌های فرهنگی‌یی چون جشن گل‌ارغوان در توانمندسازی اقتصاد ولایت‌ها و غنامندی داشته‌های فرهنگی سودمند است. به باور بانو مصطفوی، این چنین فرصت‌ها در معرفی افغانستان به عنوان کشوری دارای فرهنگ فوق‌العاده، اثرگذار است.

با آن‌که از برگزاری جشن گل‌ارغوان به گونۀ رسمی در پروان ۷ سال می‌گذرد، اما هنوز هم توجه چندانی به فراهم‌سازی سهولت‌ها در تفریح‌گاه گلغندی صورت نگرفته است. شماری از اشتراک‌کنندگان جشنوارۀ گل‌ارغوان در تفریح‌گاه گلغندی می‌گویند، سهولت و خدمات موجود در این تفریح‌گاه اندک است.

در جشنوارۀ گل‌ارغوان امسال در کنار سخنرانی‌ها مشاعره، موسیقی، تیاتر، ورزش، نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و غذاهای محلی نیز گنجانیده شده بود.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com