تلاش حزب مودی برای کسب کرسی نخست وزیری هند

0

در حالی که سه روز به انتخابات عمومی هند باقی مانده است، حزب بر سراقتدار آن کشور به روز دوشنبه۱۹حمل مرام نامۀ انتخاباتی خود را نشر کرد.

در مرام نامۀ انتخاباتی حزب مرتبط به نریندرا مودی، بیشتر روی امنیت ملی و انکشاف اقتصادی تاکید شده است.

نرندرا مودی صدراعظم هند گفته است که این مرام نامه مسیر هند را برای تبدیل شدن از یک کشور روبه انکشاف، به کشور انکشاف یافته تا سال ٢٠۴٧، مشخص میکند.

صدراعظم هند، ضمن ارایۀ این مطلب گفته است “اگر قرن ٢١ یک قرن مرتبط به آسیا است، آیا هند آن را رهبری کند یا نه؟ آیا میتوانیم یا نمیتوانیم؟

نرندرا مودی، صدراعظم هند و رهبران دیگر ‘حزب بهارتیا جناتا’ امیدوار اند که برای دور دوم نیز قدرت را در دست داشته باشند.

در عین حال، ‘حزب کانگرس’ هند نیز مرام نامۀ انتخاباتی خود را هفتۀ گذشته نشر کرد. حزب کانگرس مخالف اصلی حزب مرتبط به نریندرا مودی به شمار میرود.

این حزب با پخش مرام نامۀ انتخاباتی خود، حزب بهارتیا جناتا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که برای “تقسیم کشور” کار میکند.

قرار است انتخابات هند از تاریخ ١١ الی ١٩ می در هفت مرحله برگزار شود. در انتخابات هند ٩٠٠ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی میباشند.

حزب نریندرا مودی یک حزب ‘ملی گرای هندو’ نیز تلقی میشود. از زمان رسیدن در سال ٢٠١۴، هند شاهد افزایش خشونت علیۀ باشندگان مسلمان خود نیز بوده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com