تقرر یک بانو بحیث معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت

0

رئیس جمهور غنی با صدور حکمی، مقدسه یورش را بحیث معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت گماشته است.

بانو یورش پیش از این بحیث کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رئیس منابع بشری شهرداری کابل کار کرده است.

خانم یوریش لیسانس در رشتۀ اقتصاد و مدیریت از دانشگاه پونه هند دارد و ماستری در رشته مدیریت تجارت بین المللی از دانشگاه اَکرن امریکا دارد.

مدیریت منابع بشری، مدیریت عملیاتی پروژه‌های توسعه‌یی، توسعۀ بازرگانی، تحقیق و ارزیابی پالیسی‌ها، مطالعات بنیادین پروژه‌های توسعه‌یی و توسعۀ بازار، از زمینه‌های کاری بانو یورش است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com