امضای تفاهم نامه دسترسی به سیستم آموزش پوهنتون های هند

0

بر پایه امضای یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت انکشاف منابع بشری کشورهندوستان امکان دسترسی کامل به سیستم آموزش الکترونیکی پوهنتون های کشور هندوستان فراهم گردید.

مطابق این تفاهمنامه برنامه های آموزشی افغانستان نیز آنلاین شده وتمام محتویات آموزشی هردو کشوراز طریق مرامنامۀ سوایم به صورت رایگان آپلود و به دسترس محصلان قرار داده می شود.

همچنان دراین تفاهمنامه روی همکاری های علمی در زمینه های ذیل تفاهم صورت گرفته است:

۱-همکاری باوزارت تحصیلات عالی افغانستان در بخش توسعه کورسهای آنلاین از طریق برنامه ” موک” (Massive Open Online Courses)

۲-همرسانی وشامل ساختن نهادهای تحصیلات عالی افغانستان در پروژه روبوتیک کشور هندوستان،

۳-همکاری دربازنگری نصاب آموزش عالی وارتقای ظرفیت کارمندان اداری، تخنیکی ومسلکی،

۴-فراهم کردن زمینه های تحصیلی برای محصلان افغان درهند و تبادل محصلان میان دوکشور به دانشگاه های همدیگر و به رسمیت شناختن اسناد ومدارک تحصیلی یکدیگر،

۵-ایجاد برنامه های مشترک ماستری میان نهادهای معتبر علمی هندوستان وافغانستان،

۶-حق دسترسی دادن به محصلان واستادان افغان به لابراتوار های مجازی و کتابخانه ملی دیجیتال هندوستان وکارگیری از آن در بخش تحقیقات علمی وغنامندی مواد تدریس در پوهنتون های کشور، و

۷- همکاری با وزارت تحصیلات عالی دربخش های ارتقای ظرفیت، کیفیت وارزیابی اسناد تحصیلی، نظارت ازمؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وسایر برنامه های علمی.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com