نظارت والی ولایت نیمروز از بندکمال خان

0

والی ولایت نیمروز در حالیکه ، هیئت اعزامی از مرکز و شماری از روئسای دوایر ملکی و نظامی ایشان را همراهی میکردند ، به ادامه دیدار های شان بار دیگر از بندکمال خان نظارت بعمل آورد.

پوهندوی دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز حین ورود به بند مذکور از طرف ولسوال ، قوماندان کندک محافظتی و انجنیران مورد استقبال گرم قرار گرفته و قطعه تشریفات مراتب احترام نظامی شان را تقدیم نمودند.

سپس از طرف مدیر پروژه سونیل کمار در ارتباط به جریان کار بندکمال خان گزارش ارائه گردید.

متعاقبا ، والی ولایت ، ضمن اظهار تشکری از مسئولین مربوطه از روند پیشرفت و چگونگی اجراات بند مذکور اظهار سخن نموده و از تامین امنیت بهتر ابراز اطمینان بخشید.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com