مظاهره استادان پوهنتون های دولتی کابل

0

استادان پوهنتون های دولتی کابل، به سلسله اعتصاب کاری شان، امروز مظاهره کردند و به رسم اعتراض جاده امتداد یافته در مقابل پوهنتون کابل را برای مدت کوتاه به روی ترافیک بستند.

اتحادیه پوهنتون های دولتی افغانستان میگوید تا زمانیکه معاشات و امتیازات استادان، مطابق قانون اجرا نشود به اعتراضات و اعتصاب کاری شان ادامه  میدهند.

مظاهره کنندگان در برابر پوهنتون کابل؛ در شعارهای شان خواستار تطبیق ماده ۳۵ قانون تحصیلات عالی شدند. در ماده متذکره درج است: معاش اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، در مقرره مجزا تنظیم میشود.

اما مظاهره کنندگان میگویند که تاکنون دراین خصوص کدام مقرره ترتیب نشده و از سال ۱۳۹۴ تاکنون معاشات استادان پوهنتون، به اساس فرمان رییس جمهور حامد کرزی، از کود خیراتی ۰۹۲ اجرا میشود.

عارف بهرام مسئول فرهنگی اتحادیه استادان پوهنتون های افغانستان درجریان مظاهره گفت که استادان در همه پوهنتون های دولتی افغانستان، به اعتصاب کاری دست زده اند.

شاه محمود کدوال رییس اتحادیه استادان پوهنتون لغمان در مظاهره امروز گفت: ما خواستار افزایش معاش نیستیم؛ اما تاکنون معاشات را طورغیرقانونی اخذ میکنیم، ما تقاضا داریم تا این امتیازات قانونی شود.

به اساس معلومات، استادان پوهنتون های دولتی در پنجشیر، بغلان، ننگرهار و کندهار نیز اعتصاب کاری نموده اند؛ اما یک منبع درپوهنتون بلخ می گوید که دراین پوهنتون تاکنون اعتصاب کاری راه اندازی نشده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com