گذاشتن سنگ تهداب لیلیه اناث موسسه تحصیلات عالی فراه

0

روز شنبه ۱۸ حوت سال روان سنگ تهداب موسسه تحصیلات عالی فراه با حضور داشت وزیر تحصیلات عالی،وزیر معارف،وزیر صحت عامه ، معاون مقام ولایت ، اعضای شورای ولایتی و روسای ادارات ملکی گذاشته شد.

قابل یاد آرویست که این لیلیه شش طبقه میباشد به ارزش ۱۵۲ میلیون افغانی از بودجه اداره امورریاست جمهوری اسلامی افغانستان در ساحه این موسسه اعمار میگردد.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com