افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

0

دادگاه عالی افغانستان اعلام کرده که از سال ۱۳۹۳ تاکنون به هفت هزار و ۲۴۶ مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان رسیدگی شده که بیشترین میزان خشونت تجاوز جنسی به زنان است.

یافته‌های یک تحقیق تازۀ مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) نشان می‌دهد که از اوایل سال ۲۰۱۸ تا برج فبروری سال جاری نزدیک به ۷۶ فیصدمردان با زنان شان رفتار خشونت‌آمیز دارند.

عزیز رفیعی، رییس مجما میگوید که از طریق گفتگو با ۱۹۲۶ تن که۷۲ فیصد زنان و متباقی مردان اند”۷۵.۹ فیصدمصاحبه ‌شوند‌گان گفته اند که بلی خشونت شوهر علیه زن وجود دارد و تنها ۲۴.۱ فیصدگفته اند که وجود ندارد. خشونت فزیکی ۲۰.۵ فیصداست. خشونت اجتماعی ۱۷.۸ فیصداست. خشونت فرهنگی ۱۱.۸ فیصداست. خشونت اقتصادی ۱۶.۴ فیصداست“.

آقای رفیعی گفت که میزان خشونت زبانی به بیش از ۳۹ فیصد می‌رسد که فرهنگ اجتماعی پایین را در خانواده‌ها نشان می‌دهد و خشونت جنسی نیز ۵.۲ فیصد ثبت شده است.

خشونت‌های فزیکی، جنسی و زبانی عمده‌ترین خشونت‌های خانوادۀ شوهر در برابر عروس‌ها گفته شده است که میزان این گونه خشونت به ۶۶.۲ فیصدمی‌رسد.

به گفتۀ آقای رفیعی، بانوان قبل از عروسی در خانوادۀ پدری نیز با خشونت‌های گوناگون روبرو اند که ۳۹.۴ فیصدافراد شامل در این تحقیق این مسأله را تأیید کرده اند.

بی‌احترامی همسران به شوهران شان، احترام نگذاشتن زنان به خانوادۀ شوهران، بیکاری و عصبانیت شوهران به دلیل ناهنجاری‌ها، از عوامل عمدۀ بروز خشونت در برابر همسران شان در این تحقیق گفته شده است.

مجتمع جامعه نهادهای مدنی، برای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده، خواستار بلندبردن آگاهی عامه از طریق مساجد، مکاتب و رسانه‌ها شد. این مجتمع همچنان بر بلندبردن پولیس برای حمایت از حقوق اساسی خانم‌ها، فراهم‌شدن زمینۀ اشتغال، پیگرد عاملان خشونت علیه زنان و فراهم شدن زمینۀ دسترسی زنان به عدالت، تأکید کرده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com