انتشار لیست تازۀ مجرمین سازمان توسط وزارت داخله

1

وزارت امور داخله، شهرت مکمل ١٠ تن از مجرمین جرایم سازمان یافته در شهر کابل را منتشر کرده و از شهروندان خواسته است که در ردیابی این افراد، پولیس را یاری رسانند.

نصرت رحیمی سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله، حدود نیم ساعت پیش این موضوع را در صفحه رسمی خود منتشر کرده است.

این افراد؛ شامل “ننگیالی مشهور به مامای هوت خیل، اجمل، کریم الله، حسیب مشهور به حسیب قوای مرکز، قوی، فردوس، حاجی سرحد، روحان مشهور به پاچا، شاه محمود و عنایت الله” بوده و در جرایم سازمان یافته دست داشته اند.

وی به نقل از سرپرست وزارت امور داخله نوشته است که من محمد مسعود اندرابی به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، به نماینده گی از هیئت رهبری وزارت و تمام منسوبین شجاع و وطندوست پولیس، به شما اطمینان می دهم که مبارزه بر ضد تروریست، جنایت پیشه، اوباش، قانون گریز، قانون شکن و اخلال گران امنیت، هیچ گاه سلیقوی نخواهد بود.

موصوف همچنان افزوده است به تعقیب برنامه هایی که قبلآ آغاز گردیده بود، وزارت امور داخله بازهم برای شما چهره هایی را فاش می سازد که در برهم زدن زندگی عادی مردم مرتکب جرم شده اند؛ اما از پنجۀ قانون فراری اند. وزارت امور داخله، از شهروندان خواسته است که به خاطرتامین امن و نظم عامه، در ردیابی این «جنایت پیشه ها» همکاری نمایند.

این وزارت به مردم اطمینان داده است کسانی که در این راستا با پولیس همکاری می کنند، هویت شان مصئون می ماند و هرگز افشا نخواهد شد. وزارت داخله تصریح کرده است: «دولت افغانستان، آنعده هموطنانى را که درین راستا دولت خویش را همکاری نمایند، مورد مکافات مادی و معنوی قرار خواهند داد.

اشتراک:

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com